• เงินเดือน
  40,001 - 50,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 60 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านซูเปอร์มาเก็ต หรืองานค้าปลีกอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการและมีภาวะผู้นำสูง
มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
สามารถใช้คอมพิวเตอร์
สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
รายได้ 40,000 - 90,000 บาท

รายละเอียดงาน

วางแผนงาน,จัดวางอัตรากำลังคน รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อกับการบริหารงานภายในสโตร์ให้บรรลุตาม เป้าหมายภายใต้ต้นทุนที่กำหนดไว้และอัตรายอดสูญเสียที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต้องสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของพนัก งานภายในสโตร์ สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ ภายจัดซื้อ ได้กำหนดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สวัสดิการ

1. ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. ค่าช่วยเหลือค่าเดินทางวันละ 45 บาท
5. ค่านั่งเครื่องวันละ 25 บาท
6. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
7. ประกันชีวิต

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ฝ่ายบุคคล
เลขที่ 332 หมู่ที่ 3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
-
0618269872
028317364
https://www.tops.co.th/th/
ค้นหางาน