• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ
- มีใจรักในงานบริการสามารถทำงานเป็นทีมและอดทนต่อแรงกดดันได้ดี มีความพร้อมในการพัฒนาตัวเองและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
- มีทักษะเฉพาะทาง และทักษะการสื่อสารที่ดี
- มีความรู้เกี่ยวกับงานบริการ

รายละเอียดงาน

ช่วยดูแล งานในสปา และ ขายสินค้าของสปา

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
สราญสปา โรงแรมชินะปุระ
ฝ่ายบุคคล
โรงแรมชินะปุระ 59/59 หมู่ที่ 10 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0956801494
-
https://www.shinnabhura.com/facilities/saranspa
ค้นหางาน