• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  3 อัตรา
 • ประสบการณ์
  3 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ วุฒิ ปวช.-ปวส. หรือ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น
2.เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
3.มีประสบการณ์ด้าน การ์เมนทฺ์ 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสือสารได้
5.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS.Excel / Ms.Word /Paint
6.สามารถปฎิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น.-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์

รายละเอียดงาน

1. จัดทำแพทเทิร์นตัวอย่างและ Costing ให้ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด
2. จัดทำแพทเทิร์นให้กับทางฝ่ายผลิตได้ถูกต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
3. ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับคุณภาพกับหัวหน้าแผนกเย็บและทีมเทคนิค เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
ตามความต้องการของลูกค้า
4. ติดตามและวิเคราะห์แผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
5. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

*****สนใจสามารถติดต่อได้ที่*****
คุณเนาว์ โทร.0848748871 (พิจิตร)
บริษัท นันยางการ์เมนท์ จำกัด
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร

สวัสดิการ

1. เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
2. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต
3. เงินช่วยเหลือกองทุนการศึกษาบุตร
4. เครื่องแบบพนักงานฟรี
5. การตรวจสุขภาพประจำปี
6. เงินกู้ฉุกเฉิน
7. เบี้ยขยัน
8. จำหน่ายเสื้อผ้าราคาถูก
9. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
10. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
11. เงินปรับประจำปี
12. การพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
13. Academy Training
14. หอพักค่าน้ำ+ค่าไฟฟรี (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
15. สวัสดิการตามกฎหมายในส่วน กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
กัญญา พวงแก้ว
อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพ 10160
0641843029
-
http://www.nanyanggroup.com
ค้นหางาน