• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  3 อัตรา
 • ประสบการณ์
  3 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Home Economic Technology FC/TC//TCF หรือ วุฒิ ปวช.-ปวส. หรือ วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น
2.เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
3.มีประสบการณ์ด้าน การ์เมนทฺ์ 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความรู้ด้านข้อกำหนดของลูกค้า, ระบบ ISO และมาตราฐานแรงงานไทย
5.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสือสารได้
6.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS.Excel / Ms.Word /Paint
7.สามารถปฎิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 น.-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์

รายละเอียดงาน

1.จัดทำ Plan ให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท
2.ปรับปรุง พัฒนา คิดค้น เพิ่ม ลด ขั้นตอนการทำงาน
3.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางป้องกัน
4.ดูแลประสานงาน ให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ลูกค้ากำหนด
5.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
6.ปฏิบัติงานที่ บริษัท นันยางการ์เมนท์ จำกัด (จ.พิจิตร)

*****สนใจสามารถติดต่อได้ที่*****
คุณเนาว์ โทร.0848748871? (พิจิตร)
บริษัท นันยางการ์เมนท์ จำกัด
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร

สวัสดิการ

1. เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
2. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต
3. เงินช่วยเหลือกองทุนการศึกษาบุตร
4. เครื่องแบบพนักงานฟรี
5. การตรวจสุขภาพประจำปี
6. เงินกู้ฉุกเฉิน
7. เบี้ยขยัน
8. จำหน่ายเสื้อผ้าราคาถูก
9. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
10. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
11. เงินปรับประจำปี
12. การพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
13. Academy Training
14. หอพักค่าน้ำ+ค่าไฟฟรี (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
15. สวัสดิการตามกฎหมายในส่วน กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
กัญญา พวงแก้ว
อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพ 10160
0641843029
-
http://www.nanyanggroup.com
ค้นหางาน