• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

-ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ การบริการงานด้านบุคคลโรงงาน 5 ปีขึ้นไป
-มีความรู้ด้านมีความรู้ด้าน OD , SWOT , TQM , CQM , HRM และระบบคุณภาพ ISO , SA 8000 , มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
-สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office Word, Excel, Powerpoint, หากสามารถใช้โปรแกรม @Coreได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*****สนใจสามารถติดต่อได้ที่ หรือสามารถส่ง Resume (Version English)*****
คุณมิ้ง โทร.064-941-5453
E-Mail : [email protected]

รายละเอียดงาน

-กำหนด กลยุทธ จัดทำ Action Plan การสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง , การฝึกอบรม พัฒนา , การบริหารผลตอบแทน และ การบริหารแรงงานสัมพันธ์
-ควบคุม ติดตาม วิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกันปัญหา ให้เป็นไปตามแผน นโยบาย ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
-กำหนด Quality Procedure(QP) ,Work Intruction(WI) ให้สอดคล้องกับระบบ HRM,CQM,ISO หรือข้อกำหนดของลูกค้าให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
-กำกับ ควบคุม ดูแล ต้นทุนด้านแรงงานทางตรง ทางอ้อม ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิผลการผลิตอย่างสูง

สวัสดิการ

1. เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
2. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต
3. เงินช่วยเหลือกองทุนการศึกษาบุตร
4. เครื่องแบบพนักงานฟรี
5. การตรวจสุขภาพประจำปี
6. เงินกู้ฉุกเฉิน
7. เบี้ยขยัน
8. จำหน่ายเสื้อผ้าราคาถูก
9. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
10. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
11. เงินปรับประจำปี
12. การพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
13. Academy Training
14. หอพักค่าน้ำ+ค่าไฟฟรี (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
15. สวัสดิการตามกฎหมายในส่วน กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
กัญญา พวงแก้ว
อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพ 10160
0641843029
-
http://www.nanyanggroup.com
ค้นหางาน