• เงินเดือน
  0 - 10,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  7 อัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 60 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
ไม่จำกัดวุฒิ
มีความสามารถในตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย-06 ธ.ค 62

ระยะเวลาจ้าง 16 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ค่าตอบแทน 9000 บาท / เดือน และ ค่าครองชีพ

-สังกัด ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล 3 อัตรา
-สังกัด กองคลัง 1 อัตรา
-สังกัด กองช่าง 2 อัตรา
สังกัด กองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.houraw.go.th/dnm_file/news/549712541_center.PDF

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
เทศบาลตำบลหัวรอ
ฝ่ายบุคคล
เทศบาลตำบลหัวรอ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
055391160
-
https://www.houraw.go.th/
ค้นหางาน