• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์
อายุ 30 - 45 ปี
ขอคนพร้อมเริ่มงานและตั้งใจทำงาน

สวัสดิการ

สวัสดิการ??
-เงินเบิกกลางเดือน
-เงินกู้ฉุกเฉิน
-ประกันสังคม
-อาหารกลางวัน 1มื้อ
-วันหยุดประจำอาทิตย์

เงินเดือน ตามตกลง และเป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
โรงแรมพิษณุโลกออคิด
ฝ่ายบุคคล
89/31 หมู่ 8 ถนนธรรมบูชา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
055301095
-
-
ค้นหางาน