• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

Age 35 - 45 years old
Bachelor?s degree preferred
Great leadership skills. Strong analytical skills
At least two years of experience in management, finance, sales or a relevant business role
Excellent communication and writing skills
Ability to multitask and manage multiple projects at once

รายละเอียดงาน

Responsibilities sales team at North lower
Forecasts and Achieve Target Maximize growth.
Monitor the financial control of the customer store on the payment date of the company. Reduce the error to clear the income with the store for maintain the interests of the company
Analyze & understand the market in order to provide the solution/direction relating to the key issue/business opportunities in the assigned area
Coaching Sales Representatives to build a strong sales team to maximize th

สวัสดิการ

วันลาพักร้อน วันลาวันเกิด วันลาประเพณี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
เงินช่วยเหลือสมรส งานอุปสมบท คลอดบุตร ฌาปนกิจสงเคราะห์
เงินช่วยเหลือทุนการศึกษา และทุนเรียนดีของบุตรพนักงาน
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเกษียณอายุ เงินรางวัลอายุงานนาน
สวัสดิการเยี่ยมไข้
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันทุพพลภาพ ประกันชีวิต
เครื่องแบบพนักงาน
ซื้อสินค้าสวัสดิการราคาพนักงาน
ท่องเที่ยว งานเลี้ยง ประจำปี
สถานที่ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬา

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เดอเบล จำกัด
ฝ่ายบุคคล
ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
024170400
-
http://www.durbell.com
ค้นหางาน